skip to Main Content

PERSONES COM TU

Acompanyament i creixement

OBJECTIU

El nostre objectiu és acompanyar persones que desitgin fer un procés de creixement personal i millorar el seu benestar. La vida és plena de reptes per crèixer i oportunitats per gaudir i volem ajudar a més persones a tenir una vida plena i feliç.

QUÈ OFERIM?

Acompanyament i assessorament per desenvolupar competències emocionals.

Conjuntament amb la persona implicada definim uns objectius i un pla de treball conjunt, tenint en compte les fortaleses que aporta i les àrees que desitja reforçar o els canvis que vol realitzar.

En concret podem ajudar-te a:

Prendre consciència de les pròpies emocions com també la dels altres i millorar la capacitat per anomenar les emocions i comprendre la seva funcionalitat.

Reconèixer la interacció entre emoció-cognició: identificar les creences que ens limiten i revisar-les.

Aprendre a regular les emocions de forma apropiada: prendre consciència de com el pensament i la conducta i actuen com a reguladors emocionals; ser capaç d’autogenerar-se emocions positives.

Aconseguir una sana autoestima: millorar l’autoconeixement, treballar l’automotivació, responsabilitat i pensament crítc.

Practicar la comunicació assertiva i reforçar les competències socials per millorar la relació amb els altres i amb un/a mateix/a: saber dir no, defensar el propi punt de vista de manera respectuosa.

Adquirir habilitats de vida i benestar per gaudir d’una vida més plena i feliç: establir objectius realistes, prendre decisions i adoptar estratègies d’afrontament i de resolució de conflictes. En definitiva, assumir la responsabilitat en la recerca del propi benestar.

He descobert que el motor més poderós per canviar les coses està en un mateix, agafant perspectiva dels problemes que ens envolten i ens fan patir i desmitificant falses creences. M'han ajudat força a superar pors i el més important gaudir com mai fins ara el dia a dia.

DAVID, 44 anys