skip to Main Content

EQUIPS I EMPRESES

Equips de treball més humans i efectius.

OBJECTIU

El meu objectiu és acompanyar persones i equips perquè puguin crèixer en cohesió i confiança, fent possible un alt rendiment i una bona salut laboral al mateix temps.

Us proposo avançar cap a un lideratge conscient, desenvolupant competències socioemocionals que reforcin el sentit de pertinença, l’encoratjament, la gestió efectiva del conflicte i el reconeixement de cada persona de l’equip.

QUÈ US PUC OFERIR?

Itineraris formatius a mida de les vostres necessitats, cursos monogràfics i píndoles formatives.
En concret, propostes per ajudar-vos a:

Crèixer en cohesió i confiança: motivació, feedback, agraïment, afrontar nous reptes i gestió del canvi, gestió positiva del conflicte.

Conèixer i aplicar el model Bridge (c) d’estils relacionals. Reconèixer aportació de valor i àrees de millora de cada estil i millorar la comunicació dins de l’equip i amb clients.

Diagnòstic i acompanyament en la gestió d’equips a través de l’eina Sikhonna.

Implementació d’un model de lideratge horitzontal amb el programa  Empowering People in the Workplace.

Millorar la comunicació: assertivitat, donar feedback, saber dir no, gestió positiva de les queixes.

Incorporar el paradigma de la comunicació no violenta a la vostra organització.

Ha estat un taller molt enriquidor, on heu aconseguit que les emocions fluïssin amb intensitat. He après que més important que el que comuniques és com ho comuniques i les emocions que es transmeten. Identificar les nostres emocions i les dels altres ajuda a la comprensió del missatge.

MONTSE, Gerent

QUÈ EM DIFERENCIA?

Metodologia vivència-emoció: en les meves sessions tinc en compte el factor emocional en el procés d’aprenentatge. Realitzo sessions dinàmiques amb diverses tècniques per assegurar una participació activa. A partir d’aquesta vivència es provoquen canvis reals en el sistema de creences que ens portaran a actuar de forma diferent, avançant cap als objectius que hem definit.

Rigor i fonamentació: treballo sempre amb rigor i fonamentació teòrica. D’entre els referents destaco el model de competències emocionals del Dr. Bisquerra i Dra. Pérez-Escoda, la psicologia d’Alfred Adler (precursor de Carl Rogers), la Comunicació Noviolenta de Marshall Rosenberg i el model Bridge de l’Institut de Comunicació.